მსოფლიო
შენია

კომბინირებული შემოთავაზებები

მთავარი / საქართველოში მოგზაურობა / კომბინირებული შემოთავაზებები

საქართველო - სომხეთის ტური

8 დღიანი მოგზაურობა

თბილისი, მცხეთა, სიღნაღი, ბოდბე, გრემი, ყვარელი, ანანაური, გუდაური, სტეფანწმინდა, სასომხეთის საზღვარი, დილიჯან, სევანი, ერევანი, ხორი, ვირაპი, გეღარდი, გარნი

აზერბაიჯანი-საქართველოს ტური

8 დღიანი მოგზაურობა

ბაქო, შემახა, შეკი, ლაგოდეხი, სიღნაღი, ბოდბე, გრემი, ყვარელი, თბილისი, მცხეთა, ანანაური, გუდაური, სტაფანწმინდა

GTB
მსოფლიო შენია